038 558 600  info@akademiaevolucion.com

Lajmërim! - Akademia Evolucion

Lajmërim, regjistrimi online i Studentëve të rinj për vitin Akademik 2023-2024!.

Të nderuar studentë, ju njoftojmë se pavarësisht nëse keni aplikuar onlinë nëpërmjet website www.akademievolucion.com për studime në Akademinë Evolucion (AE), ju duhet të vini për intervistë për tu regjistruar duke u paraqitur fizikisht në AE. Ju rikujtojmë gjithashtu se aplikimi online nuk ju rezervon vendin për studime dhe nuk është marrëveshje kotraktuale me AE.

Ju faleminderit!

Administrata