038 558 600  info@akademiaevolucion.com

ZYRA PËR MARRËDHËNIE ME PUBLIKUN DHE MARKETING

Gjithçka rreth Akademisë Evolucion

Ekipi ynë në zyrën për Marrëdhënie me Publikun dhe Marketing ofron mbështetje profesionale dhe këshilla mbi marketingun, strategjinë e marketingut dhe ka për qëllim të komunikojë me mediat dhe publikun për aktivitetet e Akdemisë “Evolucion”. Gjithashtu, kjo zyrë informon njësitë akademike dhe administrative për planifikimet e punës së tyre që kanë të bëjnë me aktivitetet e AE-së.

KONTAKTI:

Dritan Axhami


Zyra për Marrëdhënie me Publikun


e-mail: d.axhami@akademiaevolucion.com


Tel: +383 38 558 600  |  Mob: +383 44 582 828


Shërbimi i marketingut

Ekipi ynë i marketingut ofron mbështetje profesionale dhe këshilla mbi marketingun, strategjinë e marketingut dhe planifikimin e medias.

KONTAKTI:

Dritan Shatri


Zyra për Marketing


e-mail: d.shatri@akademiaevolucion.com


Tel: +383 38 558 600  |  Mob: +383 44 774 143


Naim Llugiqi


Zyra për Marketing


e-mail: n.llugiqi@akademiaevolucion.com


Tel: +383 38 558 600  |  Mob: +383 45 560 508