038 558 600  info@akademiaevolucion.com

Takim me Alumni të Akademisë Evolucion - Akademia Evolucion

Akademia Evolucion gjatë vitit akademik organizon një sërë takimesh me Alumni. Sot ishte takimi i rradhës me përfaqësues Alumni të cilët diskutuan rreth shumë qeshtjeve sin në aspektin e angazhimeve në drejtimet e tyre të punës ashtu dhe nga ana akademike. Këto pritje sociale ofrojnë një mundësi për studentët tanë aktual dhe Alumni që të lidhen dhe të angazhohen me njëri tjetrin si dhe me kolegët dhe të diplomuarit e tjerë.

Të gjithë ish studentët tanë të Akademisë Evolucion janë të mirëpritur të marrin pjesë në takimin e rradhës.