038 558 600  info@akademiaevolucion.com

Koordinatorja e Zyrës së Erasmus+ Kosova viziton Akademinë Evolucion - Akademia Evolucion

Koordinatorja e Zyrës së Erasmus+ Kosova, znj. Jehona Lushaku Sadriu me bashkëpunëtoret e saj në vizitë në Akademinë Evolucion në një bisedë të hapur dhe shumë konkrete me drejtoreshën ekzekutive, Enkelejda Shatri dhe drejtorin e Bordit, Arbër Vllahiu.
Modernizimi, reformimi i kurrikulës dhe projektet per bashkëpunim ne fushên e arsimit me synim të avancimit të punës ishin pjesë të bisedës së hapur.

Drejtoresha Shatri e njoftoi delegacionin e Erasmus + Zyrës në Kosovë me punën e Akademisë Evolucion si dhe angazhimet në të ardhmen për avancimin e procesit arsimor.

Koordinatorja e Zyrês sê Erasmus + Kosova në përfundim të bisedës bêri një vizitë në sallat e mësimit të Akademisë.