038 558 600  info@akademiaevolucion.com

Akademia Evolucion ka filluar regjistrimet e studentëve të rinj për vitin akademik 2021/2022 - Akademia Evolucion

  • August 8, 2021
  • by A.E.
  • LAJME & NGJARJE, Shpallje
  • Comments Off on Akademia Evolucion ka filluar regjistrimet e studentëve të rinj për vitin akademik 2021/2022

Në Akademinë Evolucion kanë filluar regjistrimet e studentëve të rinj për vitin akademik 2021/2022.

Në programet e Dizajnit të Modës Bachelor & Master, Dizajn i Komunikimit Bachelor dhe Dizajnë i Enterierit Bachelor në njësitë akademike përkatëse, këtë vit parashihet një interes shumë i madh i kandidatëve të cilët do të marrin statusin e studentit të Akademisë Evolucion.

Të gjithë kandidatët që dëshirojnë të aplikojnë për regjistrim në Akademinë Evolucion ta plotësojnë formularin online të publikuar në web faqen e AE-së. (https://akademiaevolucion.com/apliko/)

Gjithashtu, gjatë aplikimit në administratën e Akademisë Evolucion, kandidati duhet të:

– Plotësojë Aplikacionin për regjistrim (Aplikacioni) e cila merret në Zyrën për Shërbimin e Studentëve,

– Dëftesën e shkollës së mesme (origjinale, të noterizuar ose dublikatë),

– Deftesën e rezultatet të provimit të shkollës së mesme,

– Ekstrakti i lindjes (origjinal) jo më i vjetër se 6 muaj,

– Dy fotografi të formatit të pashaportës,

– Portfolio.

Të gjithë kandidatët e intersuar për tu regjistruar në Akademinë Evolucion, gjatë aplikimit fizik duhet të jenë të pajisur me maskë (sipas udhëzimeve të Qeverisë së Kosovës) dhe duhet të kenë me vete letër njoftimin.

Suksese!