Evolucion

Gjithçka rreth Akademisë Evolucion

Akademia Evolucion ofron nivelin Bachelor dhe Master të studimeve. Studimet e nivelit Bachelor ofrohen në katër drejtime të akredituara nga Agjencia e Akreditimit e Kosovës. Këto drejtime janë: Dizajn i modës, Dizajn i enterierit, Dizajn i komunikimit dhe Arte mediale. Ndërsa për herë të parë në Kosovë dhe rajon, Akademia Evolucion ofron programin Master në Dizajn të Modës (2 vite studimi), të akredituar. Akademia Evolucion ka angazhuar personel akademik me karrierë të dëshmuar krijuese dhe pedagogjike. Filozofia e Akademisë Evolucion është që të gërshetojë praktikën dhe teorinë në mënyrë sa më harmonike. Mbi 50% e personelit akademik ka mbaruar studimet post diplomike jashtë Republikë së Kosovës. Evolucion ka marrëdhënie të ngushta me shkolla në Evropë dhe SHBA, ku vlen të përmenden: Instituto di moda Burgo-Milano, Domus Academy, NABA,etj. Shkolla ofron mundësi studimi të studentëve të viteve përfundimtare në Bachelor në institucionet tona partnere dhe mundëson vazhdim të studimeve MASTER në Itali dhe më gjerë.


Akreditimi

  • Akademia Evolucion është e akredituar nga Agjencia e Akreditimit të Kosovës në këto programe:
  • Dizajn I Modës (Bachelor dhe Master)
  • Dizajn I Komunikimit (Bachelor)
  • Dizajn I Enterierit (Bachelor)

Linqet nga websajti zyrtar i Agjencis e Akreditimit të Kosovës :

Dokumenti i Akreditimit 1

Dokumenti i Akreditimit 2


Stafi

emri mbiemri

profesor

asdasd

asdasdasd

asdasd

asdasd

asdasd

asdasd

asd

asd

Emri Mbiemri 5

Pozita

Emri Mbimeri 4

Pozita

Emri Mbiemri 3

Pozita

Emri Mbiemri 2

Pozita

Emri Mbiemri

Pozita