APLIKO

Apliko online për t`u regjistruar në Akademinë Evolucion

Apliko Online

Aplikanti:

Telefoni:

E-MAIL ADRESA:

PYETJE/KOMENT:

Data e lindjes:

Shkolla e Mesme
Adresa:

Departmenti - Programi i studimit (Bachelor):

A keni kaluar testin kombetar te matures (nese i perkisni gjeneratave ne te cilat eshte aplikuar ky test):

Suksesi mesatar gjate shkollimit te mesem:

A jeni i punesuar?

Profesioni dhe kompania ku punoni (nese jeni i punesuar):